Nieuwe voorzitter Overleggroep Buitengebied Castricum

CASTRICUM – De Overleggroep Buitengebied heeft een nieuwe voorzitter. Manuel den Hollander volgt Dave van Ooijen op. Van Ooijen werd vorig jaar verkozen tot gemeenteraadslid.

In de overleggroep zijn verschillende personen en groeperingen vertegenwoordigd die het ‘buitengebied een warm hart toedragen’. De overleggroep vergadert over voorgenomen plannen met betrekking tot het buitengebied en heeft dan ook een functie als voorportaal voor de gemeenteraad. 

De nieuwe voorzitter, Manuel den Hollander, woont in Castricum en werkt als zelfstandig projectcoördinator en adviseur lokale energie. Zo helpt hij in opdracht van verschillende gemeenten met het ‘aanstichten’ van buurtenergiebedrijven. Daarnaast is hij sinds twee jaar directeur/coördinator van energiecoöperatie CALorie. Hij studeerde Internationale Betrekkingen aan de UvA.

Den Hollander: ‘Mijn werkervaring ligt vooral op het vlak van duurzaamheid en dan met name duurzame energie. De verkennende gesprekken die ik over de overleggroep Buitengebied heb gevoerd, eerst met de agendacommissie en de secretaris van de OBC en daarna met wethouder Van Schoonhoven, hebben me enthousiast gemaakt voor de rol van – vooral technisch – voorzitter van de overleggroep. Het voorzitterschap biedt natuurlijk ook een mooie gelegenheid op die manier nog intensiever bezig te zijn met mijn eigen woon- en leefomgeving’.

De eerste bijeenkomst van de overleggroep zal plaatsvinden in het najaar. Er wordt dan gesproken over een doorstart. De laatste maanden heeft het werk van de overleggroep stilgelegen, de agendacommissie van de groep vond dat er nog steeds voldoende onderwerpen zijn. Nadere informatie over de doorstart volgt nog.

Op de foto: de nieuwe voorzitter Manuel den Hollander