BUCH-fusie beklonken: per 1 januari 2017 ambtelijke samenvoeging

CASTRICUM – De vier gemeenteraden van de BUCH-gemeenten zijn akkoord gegaan met de ambtelijke fusie van de vier gemeenten. 

De gemeenteraden gaven het akkoord in een speciale raadsvergadering in het raadhuis van Castricum. De hele avond vergaderden de gemeenten samen, de 31 fractievoorzitters voerden het woord. Later werd er gestemd door de afzonderlijke gemeenten. De gemeenten Uitgeest, Castricum namen het voorstel unaniem aan. In Heiloo stemden de partij NCPN (Nieuwe Communistische Partij Nederland) en de lokale PvdA tegen het voorstel. Voor de PvdA is de baanzekerheid van de ambtenaren niet zeker genoeg. In Bergen stemde de lokale partij Gemeentebelangen BES tegen.

De ambtelijke diensten van de vier gemeenten worden per 1 januari 2017 samengevoegd. De gemeenten behouden wel de mogelijkheid om zelf lokaal beleid te bepalen. De ambtelijke fusie wordt geregeld in een gemeenschappelijke regeling, die geldig is voor alle vier gemeenten.

Vele partijen noemden het een historische avond, niet eerder werd er in Nederland besloten tot een ambtelijke fusie van vier gemeenten. Na de vergaderingen nam de voorzitter van de stuurgroep, de Castricumse burgemeester Mans, het woord. ‘Ik wil u met dit besluit complimenteren met dit heuglijke en historische besluit. U heeft gekozen om samen te gaan om uzelf te blijven’. De burgemeester bedankte de raadsleden en alle ambtenaren die aan dit proces heeft meegewerkt. ‘Vanaf nu gaan we werken aan de uitwerking van het plan, dat gaan we weer samen doen. Met vallen en opstaan, maar wel in de overtuiging dat we samen sterker staan.’

Foto: Klaas Valkering