College gaat door op ingeslagen weg met sobere voorjaarsnota

CASTRICUM – De financiële positie van de gemeente is in de afgelopen jaren sterk verbeterd, het college wil daarom met een sobere Voorjaarsnota doorgaan op de ingeslagen weg.

De financiële positie van de gemeente is verbeterd zonder dat dit ten koste is gegaan van het voorzieningenniveau of geleid heeft tot extra lastenverzwaring. Het college, wat vorig jaar aantrad, blijft bij het standpunt dat gemeentelijke lasten niet verder worden verhoogd dan de inflatie. Daarbij hoort dat er weinig extra speelruimte is.

Wel zet het college zich in voor het oplossen van verkeersknelpunten, vervanging van bruggen en voor de ‘upgrading’ van het stationsplein. Daarnaast gelden als belangrijkste prioriteiten de transformatie van het sociale domein en het ‘klaarstomen’ van de gemeentelijke organisatie voor de ambtelijke fusie.

“Er blijven echter onzekerheden waarvan we de (financiële) risico’s op dit moment moeilijk kunnen inschatten. Het uitgangspunt van het college is een sluitende (meerjaren)begroting. We ramen daarom verantwoord en reëel. Structurele uitgaven dekken we met structurele inkomsten”, aldus wethouder Klijnstra (Financiën, D66).

De komende periode zal er volgens het college veel aandacht uitgaan naar de drie decentralisaties en naar de ambtelijke fusie van Castricum, Bergen, Heiloo en Uitgeest.

Op 4 juni komt de gemeenteraad voor het eerst bijeen om het over de nota te hebben, dan krijgen inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen de gelegenheid is om in te spreken. Op 25 juni behandelt de gemeenteraad de nota en op 2 juli vindt er besluitvorming plaats.