Onderzoek naar verlichting verkeersknelpunt Beverwijkerstraatweg

CASTRICUM – Een pakket aan verkeersmaatregelen rond het spoor zou verlichting kunnen brengen voor het knelpunt Beverwijkerstraatweg. Het college stelt de gemeenteraad voor om daarnaar verder onderzoek te doen.

In de toekomst moeten er meer treinen gaan rijden, waardoor het probleem op de Beverwijkerstraatweg groter wordt. Eerder vielen oplossingen als een tunnel of een randweg af. De raad deed die oplossingen af als niet haalbaar, te duur of te ingrijpend. Er is nu een werkgroep geformeerd van de gemeente, ProRail en een aantal verkeerskundigen. Zij hebben gekeken naar zogeheten ‘gelijkvloerse oplossingen’.

Inzet van die oplossingen is dat het verkeer niet vastloopt op de overvolle kruisingen met de Beverwijkerstraatweg op de momenten dat de spoorbomen gesloten zijn. Verantwoordelijk wethouder Leo van Schoonhoven (CKenG): ‘We zien nu al dat verkeer dat de Dorpsstraat uit komt, of Schoutenbosch of de Gasstraat in wil rijden, het verkeer op de Beverwijkerstraatweg ophoudt. Dat leidt weer tot een grotere kans dat auto’s op het spoor komen vast te staan, met alle risico’s van dien. Die risico’s worden groter als het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt ingevoerd en meer treinen gaan passeren’.

Het onderzoek richt zich naar verschillende oplossingen: het korter sluiten van de spoorbomen, aanpassingen aan de fietspaden en het veranderen van de rijrichtingen op sommige wegen. De wethouder geeft ook aan een participatietraject te starten met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Op donderdag 21 mei krijgt de gemeenteraad de bevindingen uit de werkgroep gepresenteerd. Die bijeenkomst is openbaar en duurt van 19:30 uur tot 20:45 in de raadszaal van het gemeentehuis.

Foto: Google Maps