Zwemseizoen 2015 van start

REGIO – Het nieuwe zwemseizoen staat voor de deur.

In Noord-Holland zijn 145 officiële zwemplekken waar tussen 1 mei en 1 oktober de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd.

Bij alle officiële zwemplekken staan publieksinformatieborden met daarop onder andere een plattegrond, aanduiding van mogelijke vervuilingsbronnen, de waterkwaliteitsklasse en de verboden die gelden.

Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid tijdens het zwemseizoen vindt u op de site www.zwemwater.nl en is ook toegankelijk via de app zwemwater. De zwemwatertelefoon (0800-9986734) biedt gratis actuele informatie.  Op NOS Teletekst staan de zwemwaterberichten op pagina 725. Ook meldt de provincie nieuwe zwemverboden en negatieve zwemadviezen via twitter (@ProvincieNH).

Tijdens de waterkwaliteitscontroles wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke blauwalgen, parasieten en bacteriën. Vooral blauwalgen kunnen in de zomermaanden voorkomen in het oppervlaktewater.