Proeven met extra inzameling plastic

CASTRICUM – Binnenkort starten proeven om meer plastic in te zamelen in de gemeente. Dat laat wethouder Leo van Schoonhoven (CKenG) weten.

Wethouder Leo van Schoonhoven schetst het scenario van de nabije toekomst: het is niet meer de vuilniswagen die langskomt voor het restafval, maar de inzamelwagens voor waardevolle grondstoffen: alles wat we niet meer nodig hebben maar wat wel waardevol is voor hergebruik.

‘Hergebruik is steeds meer een must’, aldus Van Schoonhoven. ‘Wat wij nu nog zien als afval, zijn eigenlijk nieuwe grondstoffen. Grondstoffen die geld waard zijn’. Het gescheiden inzamelen van afval is beter voor het milieu, maar ook voor de rekening. Hoe beter de afvalscheiding, hoe lager de rekening voor de afvalstoffenheffing.

Om de inzameling van plastic verder te stimuleren, komen er extra containers om het plastic afval af te geven. Er komt een ondergrondse container bij winkelcentrum Geesterduin en inwoners van Limmen en Akersloot krijgen één keer per maand de kans om hun plastic afval weg te gooien in bovengrondse containers bij het onderkomen van het wijkbeheer. De inzameling met de kroonringen bij de lantaarnpalen blijft gewoon van kracht.