Wat vinden de bewoners van Limmen?

LIMMEN – De gemeente Castricum gaat voor Limmen een wijkbeheerplan opstellen. Hierin staat wat de komende vier jaar in Limmen gaat gebeuren.

Er staat bijvoorbeeld in wat de gemeente in het openbaar groen gaat doen, welke rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd en wat er gaat gebeuren op de speelterreinen. De bewoners kunnen aangeven wat belangrijk is in hun woonomgeving en wat aandachtspunten zijn. Ook is de gemeente benieuwd naar de ideeën voor het verbeteren van de leefbaarheid van Limmen.

Dinsdag 14 april vindt in de brandweerkazerne in Limmen een inloopbijeenkomst plaats. De inwoners van Limmen zijn van harte welkom om tijdens de inloopbijeenkomst mee te praten over het  wijkbeheerplan. Inlopen kan tussen 18.30 en 21.00 uur. 

Voor meer informatie over het wijkbeheerplan of de inloopbijeenkomst kunt u terecht bij Heli Koopman, de wijkbeheerder van Akersloot en Limmen, telefoonnummer 14 0251.

Voor bewoners die op 14 april niet aanwezig kunnen zijn, maar wel hun mening willen geven is een formulier gemaakt. Bewoners die dit formulier willen ontvangen kunnen contact opnemen met Heli Koopman