Leerlingenraden geven input over onderwijs en jeugdhulp

CASTRICUM – ‘Een boeiend en zeer waardevol overleg,’ zo noemde Esther Hollenberg, wethouder Jeugd in Castricum, de bijeenkomst met de leerlingenraden van het Bonhoeffercollege en Jac.P. Thijsse College op woensdagmiddag 8 april.

Ook een docent van het Jac P Thijsse College was aangeschoven, net als drie jongerenwerkers, de buurtregisseur, een leerplichtambtenaar en twee beleidsambtenaren jeugdhulp en onderwijs. Er werd gesproken over onderwerpen waarvoor de gemeente (mede) verantwoordelijk is. Het ging met name over jeugdhulp, leerplicht en jongerenwerk.

De leerlingen, allen tussen de 14-18 jaar, gaven veel input over de onderwerpen die bij hen leven en hoe zij de “zorg” op school ervaren. De jongeren wisten heel goed de vinger op zere plekken te leggen: werkdruk, ambities, communicatie, samenwerking, afstemming en hoe de zorg anders georganiseerd zou kunnen worden. Ze gaven ook duidelijke verbeterpunten aan. Zij zagen ook een rol voor het jongerenwerk binnen de scholen weggelegd.

Ze gaven aan dat ze op het brede terrein van jeugdbeleid in de toekomst de gemeente verder willen adviseren. Daar gaat de gemeente zeker gebruik van maken.