Burgerinitiatief referendum Landal haalt het niet [audio]

CASTRICUM – Het burgerinitiatief voor een referendum over het vakantiepark op de Zanderij zal geen meerderheid. Cor Kramer nam, ook namens mede-indiener Bas Aders, het woord over zijn voorstel.

Om een referendum te houden over een vakantiepark moet er eerst een referendumverordening zijn, zonder zo’n verordening is het niet mogelijk om een referendum te organiseren. Aart Waterman (GroenLinks) merkte op dat de raad het burgerinitiatief tot een referendum over Landal nu dus ook niet in behandeling kan nemen, omdat er niets op dit punt is geregeld.

Kramer ging tijdens de vergadering ver in de aantijgingen tegen dit college en het voorafgaande college. De initiatiefnemer noemde het beleid van de gemeente dictatoriaal en suggereerde dat het Amerikaanse moederbedrijf achter Landal de gemeente of de verantwoordelijk wethouder steekpenningen zou hebben betaald. Ook suggereerde hij dat voormalig VVD-wethouder Portegies en de VVD-gedeputeerde in de provincie samen een gunstig bedrag zouden hebben afgesproken voor de grondprijs voor het bouwen van het Huis van Hilde op de Zanderij, het nieuwe archeologisch centrum van de provincie. Hierop reageerden wethouders Hollenberg en Klijnstra zo furieus, dat zij aanstalten maakten de vergadering terstond te verlaten. Ook in de raad klonk afkeuring, de burgemeester dreigde—als voorzitter van de vergadering—om de indiener het spreekrecht te ontnemen. Verschillende fracties namen in hun spreekronde afstand van de bewoordingen van Kramer. Er werd geen bewijs geleverd voor de aantijgingen.

Daarna was het de beurt aan de partijen om hun mening te geven. D66 zag wel heil in een referendumverordening, maar niet in een referendum over Landal. Het verzoek van D66 om het burgerinitiatief in tweeën te knippen, kon niet rekenen op steun van de indiener. Daarop diende de partij prompt een motie vreemd aan de orde van de dag in om een referendumverordening mogelijk te maken. Deze motie kon op steun rekenen van alle partijen, behalve van VVD, CDA en GDB. Voor het GDB was een motie in dit stadium niet nodig.

VVD en CDA namen ongeveer hetzelfde standpunt in, namelijk dat een referendum geen goed idee is. Fred de Haan (VVD) verwoordde het zo: ‘Onnodig, overbodig en kostbaar’. Volgens de liberaal zijn er voor burgers genoeg manieren om zijn of haar stem te laten horen. Ook de kosten vormden een probleem, een referendum zou zo’n 65.000 euro per keer kosten. Wim Swart (CDA): ‘Dat is het niet waard’.

Steun voor de motie van D66 is er wel, steun voor een referendum over Landal niet. D66 memoreerde, bij monde van Marcel Steeman, dat er in het haalbaarheidsonderzoek ook een draagvlakmeting wordt meegenomen. Voor hem is dat afdoende.

Het complete burgerinitiatief kreeg alleen bij GDB en de VrijeLijst de handen op elkaar. Over twee weken wordt er gestemd.

Tekst/foto: Maarten Glorie
Luister hieronder het bewuste gedeelte uit de vergadering terug: