Voorkom meeuwenoverlast

CASTRICUM – In Nederlandse dorpen en steden komen steeds meer meeuwen voor. Zij nestelen graag op daken en zoeken voedsel in de omgeving. Helaas kunnen zij daarbij overlast veroorzaken. De overlast doet zich voor tijdens het broedseizoen, van april tot augustus.

De gemeente heeft uw hulp nodig om de overlast te verminderen. U kunt hiervoor het volgende doen:

• Voer geen vogels
Voorkom dat meeuwen bij oud brood of ander eetbaar afval kunnen komen. Meeuwen lusten bijna alles. Voer de meeuwen in geen geval.

• Maak nestplekken op daken ontoegankelijk
Eigenaren van woningen kunnen nog meer doen om overlast van meeuwen te voorkomen. Zo kunt u het dak ontoegankelijk maken. Hiermee kunt u het nestelen van meeuwen op daken voorkomen. U kunt bijvoorbeeld pinnen, draden of netten op het dak (laten) plaatsen.

Meeuwen zijn in het wild voorkomende vogels, dus wettelijk beschermde dieren. Het is verboden om meeuwen te doden, te verwonden, te vangen of opzettelijk te verontrusten.

U kunt de maatregelen alleen nemen wanneer de meeuwen nog niet aanwezig zijn. In principe is dit voor en na het broedseizoen.