Overheden tekenen voor trans-Atlantische samenwerking

HAARLEM – De provincie Noord-Holland en de Amerikaanse staat Californië, met een bevolking van ruim 38 miljoen, tekenden deze week een drie-jaar durende samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerking is gericht op duurzame mobiliteit en energie en het delen van kennis. Beide overheden zijn koplopers hierin en bundelen met deze samenwerking hun krachten.

Gedeputeerde Elisabeth Post en commissioner Janea A. Scott van de Energy Commission van de Staat Californië (CEC) benadrukten het wederzijds belang van samenwerken en kennisdelen. “Net zoals Californië neemt de provincie het voortouw in het realiseren van technologische innovaties die helpen om klimaat- en schone lucht doelen te bereiken.”, aldus commissioner Scott.

In 2020 wil Nederland 14 % duurzame energie opwekken, in 2023 zelfs 16%. Ook Noord-Holland zet zich in om die nationale ambities te realiseren door te investeren in duurzame technieken en innovatieve projecten. Met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst delen beide overheden kennis en kunde die Noord-Holland meeneemt in het realiseren van haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.