Biodiversiteit hoog op provinciale agenda

AMSTERDAM – Alle deelnemende partijen aan het provinciaal natuurdebat willen de biodiversiteit in de provincie versterken.

Tijdens het debat, georganiseerd door terreinbeherende instanties in Noord-Holland, sprak Ernest Briët zijn zorgen uit over biodiversiteit in de provincie. Briët is directeur van Landschap Noord-Holland. Volgens Briët is de terugloop alleen te keren met een stimuleringsprogramma dat effectief is. Volgens de deelnemers aan het debat, alle partijen die nu in de Staten zitten met uitzondering van VVD en PVV, is het het beste om de ingezette lijn met bedrijven en provincie te versterken. De VVD had in de voorbereiding aangegeven natuurbeleid geen thema te vinden, aldus Landschap Noord-Holland.

De partijen benadrukten dat er ook financiering blijft voor natuur- en milieuorganisaties. Dat zal dan niet per se gaan via subsidie, maar bijvoorbeeld op contractbasis.

Natuurbeleid is een van de kerntaken van de provincie. De provinciale verkiezingen zijn op woensdag 18 maart.