Asbest eraf, Zonnepanelen erop

REGIO – De subsidieregeling Asbest eraf, Zonnepanelen erop! sluit op 1 september 2015.

Eigenaren van agrarische bedrijven of gebouwen met nog een (oude) agrarische bestemming kunnen de komende maanden nog een aanvraag indienen voor deze subsidieregeling. De subsidie is bedoeld om tegemoet te komen aan de hoge lasten voor het verwijderen van asbest en het stimuleren van zonnepanelen. Zodra er een nieuw dak op komt, is dat meteen goed te combineren met het aanbrengen van zonnepanelen om in de eigen stroombehoefte te kunnen voorzien.

Op de website www.asbestvanhetdak.nl staat alle informatie over de regeling en het indienen van een subsidieaanvraag. De telefonische helpdesk: 079 325 238 is iedere werkdag bereikbaar tussen 13.00 en 16.00 uur.