Samen de Noord-Hollandse natuur versterken

REGIO – De biodiversiteit in Noord-Holland neemt nog af. Natuurpartners van de provincie willen samen het tij keren. Zij hebben tijdens het congres GroenKapitaalNH op 11 februari een verklaring overhandigd waarin zij de provincie oproepen samen de natuur te versterken.

Cees Mantel van HHNK overhandigde de Verklaring Groen Kapitaal NH 2015 namens die partijen aan Jaap Bond, gedeputeerde natuur. De partijen verklaren zich in te spannen voor behoud en herstel van biodiversiteit in Noord-Holland en roepen de provincie op dit ook te doen. 

De biodiversiteit in Noord-Holland neemt nog af. Maar er zijn lichtpuntjes: de afname van de meest bedreigde soorten vermindert en er komt meer natuur bij door het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Veel kansen voor herstel van biodiversiteit liggen ook buiten dit netwerk. Biodiversiteit is de verscheidenheid van planten, dieren en ecosystemen en levert bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan een vruchtbare bodem, schoon water, bestuiving van gewassen en natuurlijke plaagbestrijding.

Dertien partijen roepen de provincie met de verklaring op door te gaan met de aanleg van het NNN, bij te dragen aan  kennisontwikkeling en pilots bij (agrarische) bedrijfsvoering. 

Meer informatie over het congres is te vinden op: www.GroenKapitaalNH.nl.

foto: Cees Mantel van HHNK (links op de foto) overhandigt de verklaring aan gedeputeerde Jaap Bond.