In de ban van Castricum en Bakkum

CASTRICUM – De Verhalengroep Oud-Castricummers heeft Ernst Mooij uitgenodigd om een diapresentatie te houden op 24 februari.

Op oude kaarten komen de namen Baccummer Ban en Kasrikummer Ban voor.Het waren toen nog zelfstandige gemeenten, maar daar kwam in de loop van de eeuwen verandering in. Uiteindelijk werden Bakkum en Castricum in 1812 bestuurlijk met elkaar verbonden.

De samenvoeging en bekende en minder bekende zaken zullen in beeld worden gebracht, waaronder de geschiedenis van de Cunerakapel in Bakkum en de drie railverbindingen die Castricum ooit had.

Geïnteresseerden kunnen op dinsdagmorgen 24 februari van 10.00 tot 12.00 uur bij de groep aanschuiven in  het museum van de werkgroep Oud Castricum, de Duynkant, hoek Geversweg/Duinenboschweg (achter het station) te Castricum.

De bijdrage voor de onkosten ad € 2,50 kan men bij aankomst betalen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Welzijn Castricum, (0251)65 65 62 of mail info@welzijncastricum.nl.