Gezocht: Herbestemmingsideeën Noord-Holland

NOORD-HOLLAND – Programma Herbestemming NH is op zoek naar markante, leegstaande gebouwen met een monumentale status die een nieuwe kans verdienen. Bent u eigenaar van zo’n gebouw en op zoek naar nieuwe gebruikers? Of heeft u een idee voor herbestemming en advies nodig om dit financieel haalbaar te maken? Meldt u zich dan vóór 25 februari 2015 aan via www.herbestemmingnh.nl

Iedereen met een goed idee voor herbestemming van een karakteristiek, leegstaand gebouw in Noord-Holland kan meedoen onder een aantal voorwaarden.De aanmelding worden gedaan door de eigenaar of met toestemming van de eigenaar van het pand. Er mag op het pand geen huidige of toekomstige woonfunctie zitten. Alle criteria zijn te lezen op www.herbestemmingnh.nl. De inzendingen worden door een jury beoordeeld. Op 9 maart 2015 worden de geselecteerden op www.herbestemmingnh.nl bekend gemaakt.
 
In de periode van mei tot september 2015 organiseert Herbestemming NH inspirerende sessies waarbij omwonenden en experts innovatieve ideeën voor herbestemming van de desbetreffende gebouwen genereren. Op vrijdag 11 september 2015 wordt het programma Dag van de Herbestemming afgesloten met reis langs herbestemmingsopgaven in Noord-Holland, aangevuld met inspirerende lezingen en presentaties.