Provincie investeert € 200.000 in kredietunies MKB

REGIO – De provincie Noord-Holland investeert € 200.000 om kredietunies voor het Midden- en Kleinbedrijf op te starten.

Het MKB is een belangrijke pijler onder de Noord-Hollandse economie. Kleine ondernemers hebben echter meer problemen om financiering te krijgen voor hun investeringen dan grote bedrijven. Een kredietunie, een coöperatieve vereniging waarin ondernemers elkaar geld lenen, kan hierin dan het beslissende verschil betekenen.

Ondernemers die een kredietunie opzetten investeren, onbetaald, al veel van hun tijd. Het is niet reëel om te denken dat zij ook de opstartkosten voor hun rekening zullen nemen. De provincie investeert graag in het wegnemen van die drempel.

Met de subsidie van de provincie krijgen de initiatieven voor kredietunies de kans uit te groeien tot coöperaties die ook daadwerkelijk kredieten ten behoeve van het Midden- en Kleinbedrijf zullen verlenen.

Begin februari is de complete regeling te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.