Plusactiviteiten stopt

CASTRICUM – Plusactiviteiten stopt met geven van cursusen.De laatste jaren is er een gestage daling van het aantal deelnemers. Deze continue daling heeft er voor gezorgd dat Plusactiviteiten door zijn opgebouwde reserves heen is.

Het bestuur van Plusactiviteiten heeft hierdoor moeten besluiten dat er geen cursusjaar 2015 – 2016 komt en met ingang van mei 2015 de Stichting Plusactiviteiten op te heffen nu deze nog aan alle financiële verplichtingen voor het huidige cursusjaar kan voldoen.

Er is door de leiding van Plusactiviteiten, het Bonhoeffercollege en het bestuur van de Stichting Plusactiviteiten zeer goed gecommuniceerd over de consequenties van de inkomstendaling. Ook bij vergelijkbare instituten ziet men een daling in het animo bij volwassenen om cursussen in de avond te volgen. TV en internet kluisteren de mensen aan huis. En de mensen zijn druk met uiteenlopende zaken. De stichting speelden hier al op in door workshops en kortere cursussen aan te bieden naast de langere cursussen zoals de talen.

Cursussen, lezingen en workshops, die nog gepland staan tot en met maart/april 2015 gaan door. Meer informatie: www.plusactiviteiten.nl