Kick Off Oud-Castricum voor uitbreiding Duynkant

CASTRICUM – Op dinsdag 20 januari organiseerde Oud-Castricum en fondswervingadviesbureau Sanders een Kick Off meeting in verband met de uitbreidingsplannen voor het onderkomen van de werkgroep. Een groot aantal vooraanstaande plaatselijke bestuurders, ondernemers, maatschappelijk betrokken organisaties, verenigingen en zomaar bekende Castricummers was uitgenodigd om deze netwerkbijeenkomst bij te wonen en gaf daar ook gehoor aan.

De afgelopen twee jaar heeft de bouwcommissie van de Werkgroep Oud- Castricum zich bezig gehouden met het maken van een verbouwingsplan voor haar gebouw De Duynkant aan de Geversweg. De werkgroep heeft dringend meer ruimte nodig voor de maandelijks druk bezochte tentoonstellingen en verbetering van haar archief. Het doel is om het gebouw uit te breiden met een kleine zaal voor het vertonen van films en het houden van presentaties en vergaderingen. 

Op basis van het binnen het bestemmingsplan toegestane aantal vierkante meters en de financiële haalbaarheid is er een schetsplan opgesteld. Na het welkomstwoord van voorzitter Peter van Eerden, waarin werd aangegeven dat Oud-Castricum als kleine zus van het net geopende Huis van Hilde ook een goede geoutilleerde plek in Castricum verdient, lichtte penningmeester Gerard Veldt aan de hand van een powerpointpresentatie de plannen toe. Ook werd nader ingegaan op de beoogde financiering, waaruit bleek dat de werkgroep onvoldoende eigen middelen heeft om het plan te realiseren. Vervolgens werden de genodigden door Jaap Sanders van het gelijknamige fondswervingbureau geënthousiasmeerd met het verzoek om vooral hun netwerk te gebruiken om gelden binnen te halen. Daarop werden de bestaande contacten aan de hand van een lijst van mogelijke geldschieters genoteerd.

Het bestuur van de Werkgroep Oud-Castricum kan met tevredenheid terugzien op deze Kick Off. Zij is er ook van overtuigd dat het benodigde bedrag kan worden binnengehaald. Hierbij zijn in eerste instantie drie bronnen van belang, te weten de grotere fondsen, de 1.200 donateurs en de ondernemers binnen de gemeente Castricum. De komende maanden worden alle genoemde partijen persoonlijk benaderd.
Vanzelfsprekend zijn alle giften voor genoemd doel vanaf heden van harte welkom. Deze kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL38RABO0311905684 t.n.v. penningmeester Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

Bij de foto: Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en Ondernemend Castricum, Vitesse ‘22, PWN, Dijk en Duin, Kennemerduin Campings, Stichting Welzijn, Stichting Uit de Kunst, Jac. P. Thijsse College, Hof van Kijk Uit, Johanna’s Hof en Bibliotheek Kennemerwaard poseren met het bestuur van Oud-Castricum voor gebouw De Duynkant aan de Geversweg. (foto Barbara van de Velde)