Warmte geven en ontvangen in De Boogaert

CASTRICUM – Op een regenachtige donderdagmorgen stapte Mieke Boot van het Steunpunt Vrijwilligerswerk, binnen in de ontmoetingsruimte van De Boogaert. Daar waren mensen met dementie bijeen om structuur in hun leven te krijgen of te houden. Hartelijk werd zij ontvangen door een van de (weinige) heren uit de groep.

Naar aanleiding van een artikel over een echtpaar dat al 60 jaar getrouwd was, kwam men op het onderwerp: ‘Liefde op het eerste gezicht’. Daar hadden de meesten wel een leuk verhaal over! Een mevrouw vertelde dat het leven er voor haar heel anders uit zou zien, als zij niet naar deze bijeenkomsten toe zou kunnen gaan. Dan zat zij alleen thuis en sprak dan weinig mensen. Ze moest wel een drempel over, maar toen ze eenmaal binnen was, wilde ze niet meer weg. 

Dit geldt ook voor de vrijwilligers die werkzaam zijn in de Boogaert. Zij ondersteunen de medewerkers bij de groepsgesprekken, bij  het inschenken van koffie en thee of het begeleiden bij de activiteiten. Een enkele keer wil een deelnemer samen met een vrijwilliger iets buiten de groep doen, bijvoorbeeld naar de kerk gaan of  biljarten. 

Het enthousiaste team van het ontmoetingscentrum  kan versterking gebruiken. Wie ook belangstelling heeft om vrijwilliger te worden in het ontmoetingscentrum van de Boogaert, kan contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk, onderdeel van Welzijn Castricum, tel. 0251 – 65 65 62 of mailen naar vcc@welzijncastricum.nl.
Meer informatie: www.vrijwilligerswerkcastricum.nl