Einde aan de overeenkomst met Stichting Vrienden van Dampegheest

LIMMEN – De erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Castricum en de Stichting Vrienden van Dampegheest is beëindigd. De reden is dat de exploitatie van zwembad Dampegheest financieel niet langer haalbaar bleek. De stichting ziet op dit moment geen kans om kostenefficiënt het zwembad langer open te houden. Bovendien dreigt de situatie dat de stichting haar financiële verplichtingen niet kan nakomen.

Het college betreurt het dat het niet mogelijk is gebleken het zwembad te laten voortbestaan. In 2013 was het de Stichting Vrienden van Damphegeest die een doorstart wist te realiseren in een poging deze voorziening voor inwoners van Limmen te behouden.

In de overeenkomst van 2013 met de Stichting Vrienden van Dampegheest kreeg de stichting een aanloopsubsidie om een goede start mogelijk te maken. Ondanks dit alles is het niet gelukt een financieel gezonde exploitatie te voeren. Het geringe aantal bezoekers is daar mede de oorzaak van. Om die reden waren de deuren van het zwembad eind vorig jaar al gesloten.

Het college wil de overeenkomst daarom ontbinden om te voorkomen dat er nog meer financiële risico’s of lasten ontstaan voor de stichting. Vervolgens gaat het college zich beraden op de toekomst van deze locatie. Wethouder Leo van Schoonhoven is graag bereid om dit collegebesluit toe te lichten en vragen te beantwoorden. Hij komt hiervoor naar Limmen, op dinsdag 27 januari van 19.30 tot 20.30 uur in De Vredeburg in Limmen. Iedereen is welkom.