Wie moet u bellen als het gaat om de nieuwe zorgtaken?

CASTRICUM – Vanaf Nieuwjaarsdag is de gemeente verantwoordelijk voor heel veel nieuwe zorgtaken.

Op 1 januari gaan de drie decentralisaties de uitvoering in. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, de AWBZ en Wmo en de Participatiewet. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente, via de website www.datisheelnormaal.nl of via de website www.hoeverandertmijnzorg.nl.

De gemeente heeft een Sociaal Team opgericht, dat team kan uw vragen beantwoorden op het gebied van zorg, jeugdzorg en werk en inkomen. Het Sociaal Team is te bereiken via het e-mailadres sociaal@castricum.nl. U kunt de gemeente ook bellen, dat kan via het telefoonnummer 0251-661299. Tussen 09:00 uur en 16:00 uur kunt u daar ook crisissituaties melden op het gebied van huiselijk geweld of crisissituaties als er jongeren in het spel zijn. Buiten kantooruren moet u daarvoor contact opnemen met Veilig Thuis: 0800-2000. U kunt ook de politie hiervoor bellen: 0900-8844 of anders 112.