CDA wil uitleg van college om niet uitvoeren amendement spoorwegovergang

CASTRICUM – De CDA-fractie in de gemeenteraad wenst meer uitleg van het college waarom het door het CDA geïnitieerde amendement over de spoorwegovergang bij de Beverwijkerstraatweg niet wordt uitgevoerd.

Al vele jaren wordt er gediscussieerd over een oplossing voor het verkeersknelpunt bij de spoorwegovergang. Als de spoorbomen gesloten zijn, ontstaan er grote opstoppingen. Vooral voor fietsers en voetgangers is de spoorwegovergang gevaarlijk, aldus het CDA.

Het CDA heeft in het najaar van 2013 een voorstel gedaan om de verkeersafwikkeling te versnellen, zonder dat er een tunnel nodig is. Doordat het verkeer op aparte stroken gaat voorsorteren, zal de doorlooptijd versnellen als de spoorbomen eenmaal geopend zijn. Het raadsamendement, wat deze oplossing op tafel houdt, werd aangenomen door de toenmalige gemeenteraad. Het college heeft nu een brief gestuurd waarin wordt afgezien van de uitwerking van deze optie.

Het CDA verlangt van het college een nieuw voorstel, het college heeft aangegeven dat er een vervolgstudie komt.