Bergen wil uitstel besluit ambtelijke fusie met BUCH-gemeenten

BERGEN – Bij de fracties van Kies Lokaal, CDA, D66 en PvdA uit de gemeente Bergen zijn er nog teveel vragen over de voorgenomen ambtelijke fusie met de gemeenten Castricum, Uitgeest en Heiloo om nu al een besluit te kunnen nemen. Dat meldt BE@T-FM.

Op 19 januari zou er een besluit worden genomen over de BUCH-samenwerking, in een gezamenlijke gemeenteraadsvergadering. Het is onduidelijk of dat nu door kan gaan.

Naast onduidelijkheden over de de structuur en werkwijze van de fusieorganisatie, zijn er ook nog veel vragen over de financiële gevolgen van de voorgenomen fusie. Er bestaan daarover zodanig uiteenlopende beelden dat hierover voorafgaand aan een besluit duidelijkheid moet worden geschapen. De partijen uit Bergen vinden dan ook dat als er nu besloten zou worden een verkeerde volgorde wordt gehanteerd: eerst een onomkeerbaar besluit nemen en dan pas de gevolgen daarvan in beeld brengen.

Omdat de fusie toch pas op 1 januari 2017 van start zou moeten gaan, is er volgens de partijen uit Bergen tijd genoeg om dit te voorkomen door een definitief besluit uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over de inhoud en gevolgen van de fusie. De partijen hebben het college van Bergen daarom verzocht om samen met de colleges van de andere betrokken gemeenten uiterlijk vóór de zomer 2015 op basis van een bedrijfsplan een definitief besluit inzake een ambtelijke fusie tussen de BUCH-gemeenten aan de raden van de vier betrokken gemeenten voor te leggen in plaats van nu al.