Provincie Noord-Holland akkoord met PWN Beheernota 2015-2025

REGIO – De provincie Noord-Holland is akkoord gegaan met de Beheernota 2015-2025 ‘Vitale duinen, bron van genieten’ van drinkwaterbedrijf én natuurbeheerder PWN. In de Beheernota staat de visie van PWN op haar natuur- en recreatiebeheer.

Belangrijke thema’s in de nieuwe nota zijn ecologische veerkracht, gastvrijheid, duurzaamheid en mensen meer betrekken. 

PWN beheert in opdracht van de Provincie Noord-Holland ruim 7.300 hectare duingebied. Dit is een van de grootste natuurgebieden in Nederland en trekt zo’n vier miljoen bezoeken per jaar. Deze natuur is zó bijzonder, dat het is aangewezen als onderdeel van het Europese netwerk van natuurgebieden.

Daarnaast vormen de duinen een onmisbare schakel in het waterzuiveringsproces van drinkwaterbedrijf PWN. Daarom maakt het bedrijf zich sterk voor schone drinkwaterbronnen en schone natuur. Dat stelt PWN in staat ​om jaarlijks ruim 100 miljoen m3 schoon drinkwater te leveren aan 760.000 huishoudens en instellingen in Noord-Holland.

PWN richt haar aandacht op duurzaam gebruik en beheer van haar natuurgebied. De komende 10 jaar zet PWN zich in om recreatie, waterwinning en natuur duurzaam te laten samengaan.