Uitbreiding van bouw- en gebruiksmogelijkheden

CASTRICUM – Vanaf 1 november 2014 is het een en ander veranderd in de regelgeving voor vergunningsvrij bouwen. Met de nieuwe regels zijn een aantal politieke wensen ingevuld. De nieuwe regels bieden burgers en bedrijfsleven meer ruimte om vergunningvrij te bouwen.

Het is nu b.v. mogelijk om onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij een mantelzorgwoning te realiseren en bestaande bedrijfspanden en winkels kunnen met de nieuwe wetgeving eenvoudig gewijzigd worden in woningen, mits het volume niet toeneemt.

Ook is het mogelijk om aan het oorspronkelijke hoofdgebouw 4 meter i.p.v. 2,5 meter aan te bouwen en is ook een puntdak op een bijgebouw onder voorwaarden toegestaan. Is er sprake van een groot perceel of erf? Dan kan er wellicht meer vierkante meters vergunningvrij bebouwd worden. Een en ander is wel aan regels gebonden.

U wordt aangeraden om vooraf contact op te nemen met het team Wabo, bereikbaar via het algemene nummer 14 0251. Vergunningvrij betekent immers niet ‘regelvrij’.