Noorderkwartier bespaart €30 miljoen in waterketen

REGIO – De samenwerking in de waterketen tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven is dit jaar goed op gang gekomen, concludeert Karla Peijs, voorzitter van de Visitatiecommissie Waterketen. Vandaag overhandigde zij het eindrapport aan verantwoordelijk minister Schultz van Haegen.

Het samenwerkingsverband Waterketen Noorderkwartier (drinkwaterbedrijf PWN, 33 gemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) zet een stevige besparingsambitie neer van 30 miljoen euro per jaar vanaf 2020. Peijs overhandigde  op 10 december het eindrapport van de commissie aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Peijs noemde regio Noorderkwartier vorige week nog in VNG Magazine een inspirerend voorbeeld. Volgens haar zullen de mensen in de regio de winnaars zijn.

In het begin van 2014 liep de regio nog achter, maar vervolgens is een inhaalslag gemaakt. Het samenwerkingsverband Noorderkwartier gaat de komende jaren hard aan de slag om de besparingsambitie te realiseren.
Vanaf 2020 wordt 30 miljoen euro per jaar bespaart op drinkwater, rioleringen en afvalwaterzuivering. Daardoor zal de waterrekening voor de burger minder hard stijgen. Door voortvarend samen te werken wordt de kwaliteit van het werk verbetert en gaan de kosten omlaag.

Meer informatie:
Landelijke samenwerking in de waterketen: Samenwerkenaanwater.nl.
Regionale samenwerking in de waterketen: Hhnk.nl/samenwerkenaanwater.nl