Groen licht voor nieuwe grote zeesluis IJmuiden

REGIO – Een nieuwe zeesluis in IJmuiden is weer een stap dichterbij. Op donderdag 11 december is door de provincie, het Rijk en de gemeente een bestuursakkoord getekend voor een grotere sluis

Door het plaatsen van een handtekening door het ministerie, provincie en de gemeente is de komst van de zeesluis definitief. De nieuwe grote zeesluis zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van de havens en bedrijven aan het Noordzeekanaal voor bredere schepen ook in de toekomst wordt geborgd. Dit betekent een impuls voor de Nederlandse economie.

Ook Havenbedrijf Amsterdam NV is hierover verheugd omdat met deze overeenkomst de komst van de nieuwe sluis zeker is gesteld. Met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst komt een periode van onderhandelingen tot een eind. Een laatste procedurele stap is het krijgen van een onherroepelijk Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe grote zeesluis. Het PIP is inmiddels wel in werking getreden, maar wordt pas onherroepelijk na het afronden van de beroepsprocedure. Naar verwachting zal de Raad van State hierop uiterlijk medio 2015 uitspraak doen.

De komende tijd wordt er achter de schermen gewerkt aan het afronden van de aanbesteding voor de bouw van de sluis. In het voorjaar van 2015 starten de werkzaamheden voor het vrij maken van de sluiseilanden. Begin 2016 kan het consortium dat de aanbesteding wint, direct starten met de echte bouwwerkzaamheden voor de nieuwe grote zeesluis.

Het project
Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden (1929) aan vervanging toe. Een nieuwe grotere zeesluis moet ruimte bieden aan steeds groter wordende zeeschepen en hiermee de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren. De nieuwe sluis is een groot project. Hij wordt minimaal 500 meter lang, minimaal 65 meter breed en 18 meter diep.
Niet alleen vanwege de omvang is het een uitdagend werk. Tijdens de bouw moeten namelijk zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex zelf beschikbaar blijven. De aanleg start begin 2016. De nieuwe grote zeesluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.