Gemeente betaalt strandondernemers huur terug

CASTRICUM – De gemeente gaat strandondernemers die de afgelopen jaren teveel huur hebben betaald nu terugbetalen.

Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van ‘een opbouwende discussie’, die resulteerde in een langlopend contract tussen de gemeente en de strandondernemers. De onderhandelingen zijn gevoerd samen met bemiddeling van een onafhankelijke partij. Die heeft de huurwaarde bepaald op basis van vergelijking van huurprijzen elders aan de Nederlandse kust.

De huurprijs was de afgelopen jaren te hoog, de gemeente gaat de ondernemers nu dus het verschil terugbetalen. De ondernemers geven aan dit bedrag in te willen zetten in verbetering van de toegankelijkheid op het strand en te willen investeren in maatschappelijk belang. De ondernemers zijn door de gemeente uitgenodigd om een visie te ontwikkelen voor het strand.

Eind 2015 wordt het eerste jaar samen met de belangrijke gesprekspartner Hoogheemraadschap geëvalueerd.  Onder meer worden in dit gesprek de aangroei van de duinen en andere zaken in het belang van de natuur meegenomen.