Lokale overheden bestuderen mogelijkheden verzet tegen schaliegas

REGIO – Wethouders en ambtenaren uit meer dan vijftig Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen bestuderen vanmiddag in Den Bosch de juridische mogelijkheden om zich te verzetten tegen schaliegasboringen.

De studiedag wordt georganiseerd door Milieudefensie en het Klimaatverbond. Vanavond debatteert de Tweede Kamer wederom over schaliegas. Hoewel gisteren tijdens een klimaatdebat in de Tweede Kamer al duidelijk werd dat de PvdA deze kabinetsperiode niet gaat instemmen met schaliegasboringen, lijkt het kabinet nog niet bereid om onderzoek naar de mogelijkheden voor schaliegasboringen stop te zetten of lopende vergunningen in te trekken.

Hierover wordt vanavond verder gedebatteerd in de Kamer. Milieudefensie wil dat het moratorium op schaliegas wordt omgezet in een permanent verbod en dat alle onderzoeken worden stopgezet.