Intentieverklaring samenwerking oplossingsgerichte ondersteuning voor kwetsbare burgers

REGIO – “Een breed aanbod van oplossingsgerichte ondersteuning voor kwetsbare burgers”. Dat is de kern van de visie op de samenwerking van MEE Noordwest-Holland, De Wering en RCO De Hoofdzaak.

Woensdag 3 december ondertekenden de bestuurders van deze drie organisaties een intentieverklaring om verdere samenwerking te onderzoeken en vorm te geven.

MEE Noordwest-Holland, De Wering en RCO De Hoofdzaak werken nu al veel en intensief samen. Door het bundelen van krachten, willen ze gezamenlijk in Noord-Holland Noord ondersteuning bieden aan mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Mensen die leven met een beperking of met een psychiatrisch ziektebeeld, ouderdomsgerelateerde aspecten of met een zwakke sociaal-economische positie.

Bundeling van krachten stelt deze organisaties in staat om kennis en expertise efficiënter te organiseren om zo cliënten nog beter van dienst te zijn. De komende periode loopt een onderzoek naar hoe de samenwerking kan worden vormgegeven. De kwaliteit van de dienstverlening staat hierbij centraal.