Regiogemeenten tekenen contracten jeugdhulp

CASTRICUM – De gemeenten in de Regio Alkmaar hebben de contracten Jeugdhulp 2015 getekend. De wethouders Jeugdzaken sloten de overeenkomsten met de zorgaanbieders.

Het afsluiten van de contracten was noodzakelijk in het kader van de drie decentralisaties. Vanaf januari zal de gemeente verantwoordelijk worden voor het uitvoeren van de jeugdzorg.

Komend jaar bieden onder meer Parlan, Triversum en Lijn 5 zorg en ondersteuning aan kinderen en hun ouders bij het opvoeden en opgroeien. Voor de cliënten verandert er met ingang van 2015 niet veel. Net als nu spelen Jeugd- en Gezinscoaches een centrale rol. Zij zien erop toe dat snel de juiste, passende ondersteuning wordt geboden aan gezinnen en kinderen die deze nodig hebben. De gemeenten willen door deze drie ‘decentralisaties’ de hulp en zorg dichter bij de mensen zelf organiseren. 

In de Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest samen bij het overnemen van taken van het rijk op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugdzorg.