Misschien wel unanieme motie tegen opstelterrein

CASTRICUM – De gemeenteraad van Castricum kan op 4 december misschien wel unaniem instemmen met een motie tegen het opstelterrein.

Initiatiefnemers CKenG, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks verdedigden de motie donderdagavond in een raadscarrousel. De motie vraagt het college om verschillende zaken mee te nemen in het bestuurlijk overleg met andere gemeenten, de provincie en het Rijk. Zo benadrukten de initiatiefnemers dat de intercitystatus van het station essentieel is en dat de vervoersfunctie van dat station minimaal op hetzelfde niveau moet blijven. Ook riepen de partijen op om in de regio gezamenlijk een oplossing moeten zoeken die het minst slecht is voor omwonenenden en landschap.

De partijen die de motie niet hadden ingediend, CDA, SP, GDB en de VrijeLijst, vielen over de zinsnede ‘overwegende dat andere gemeenten¬†in de regio een opstelterrein onwenselijk vinden op hun grondgebied’. Dat zou impliceren dat de gemeente Castricum niet tegen een opstelterrein is, vonden deze vier partijen.¬†

Toen werd voorgesteld om het woordje ‘andere’ te schrappen, schaarden CDA, SP en de VrijeLijst zich wel achter de motie. Het GDB, goed voor twee zetels, beraadt zich nog. Op 4 december wordt er over de motie gestemd.