Provinciale bezuiniging Landschap Noord-Holland gaat door

HAARLEM – De SP heeft tijdens de algemene beschouwingen over de provinciebegroting voor 2015 gepleit voor het terugdraaien van de voorgenomen bezuiniging op Landschap Noord-Holland.

De SP wil niet bezuinigen op de vrijwilligersondersteuning en het natuurbeheer van Landschap Noord-Holland. De partij vindt het vreemd dat in een tijd waarin de participatiemaatschappij centraal staat, de subsidiëring voor het ondersteunen van duizenden vrijwilligers van Stichting Landschap Noord-Holland wordt teruggebracht van €608.000 naar 0.

Daarnaast wordt de subsidie voor het reguliere werk afgebouwd (de instandhouding van terreinen en het toezicht). De voorstellen om niet te korten op Landschap Noord-Holland werden echter weggestemd door de coalitie van PvdA, VVD, D66 en CDA. De coalitie geeft Landschap Noord-Holland wel de mogelijkheid om hun specifieke omstandigheden voor natuurbeheer te onderbouwen en te monitoren of nieuwe doelsubsidies toereikend zijn.