Stijging aantal nesten van weidevogels in Noord-Holland

REGIO – Voor het eerst sinds 2008 hebben weidevogelbeschermers in Noord-Holland meer nesten beschermd dan in het voorgaande jaar.

De stijging is vooral bij de kievit te zien. Het ging de laatste jaren wat minder met de meest talrijke weidevogel, maar met een stijging van 6% in Noord-Holland is hopelijk een einde gekomen aan de neerwaartse spiraal. De Tureluur, grutto en scholekster bleven redelijk stabiel dit jaar.

Bij de bescherming en het beheer van weidevogels spelen vrijwilligers, gecoördineerd door Landschap Noord-Holland in samenwerking met agrariërs en agrarische natuurverenigingen een grote rol. Samen met agrariërs sporen zij nesten op, helpen met kuikenbescherming en het inventariseren van weidevogels.

Inmiddels is van 2 op de 3 legsels een gps-coördinaat bekend, zodat boeren bij werkzaamheden om de nesten heen kunnen werken. Het verloren gaan van legsels door roofdieren is de laatste jaren een stuk minder, waardoor ruim 80% van de beschermde legsels daadwerkelijk uitkomt.