Boa’s, buurtregisseur en wijkagenten

CASTRICUM – Iedere wijk in Castricum heeft een eigen wijkagent. Een wijkagent is een agent die weet wat er leeft in uw buurt en is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners in die wijk.

In Castricum werken vier wijkagenten. Zij worden ondersteund door boa’s en een buurtregiseur. Boa’s zijn bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Castricum heeft 4 boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) en 1 buurtregisseur in dienst.

Mariska Wiedijk en Jan van Slooten zijn er om kleine ergernissen in de gemeente te voorkomen. Ze controleren op zaken zoals het niet opruimen van de hondenpoep, fout parkeren, het dumpen van afval enz.
 
Theo Kraan houdt zich bezig met alle zaken die het strand aangaan. In het zomerseizoen staat zijn ‘hoofdkwartier’ op het strand naast de reddingsbrigade.

Ed Stuijt houdt toezicht op de naleving van de drank- en horecawet. Hij controleert bijvoorbeeld of de juiste vergunningen aanwezig zijn en geen drank wordt geschonken aan jongeren onder 18 jaar.

Meer informatie en contactgegevens: www.castricum.nl/buurtregisseur