Regionale samenwerking op de rit: wat gebeurt er voor u?

REGIO – De regionale samenwerking in de Regio Alkmaar is inmiddels op de rit, nu alle gemeenteraden zich achter de strategische visie hebben geschaard. Wat gebeurt er voor u?

De negen gemeenten rondom Alkmaar (Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schermer en sinds dit jaar ook Uitgeest) besloten om in de Regio Alkmaar nauw samen te werken op verschillende terreinen.

Op ruimtelijke dossiers, zoals een nieuwe weg, kunnen de gemeenten samen optrekken naar de rijksoverheid. In Den Haag speelt dan vooral de kracht van het getal, een samenwerking van gemeenten met ruim 270.000 inwoners telt zwaarder dan het inwoneraantal van één gemeente, laat de Regio Alkmaar weten.

De doelen die de gemeenten willen behalen met de samenwerking staan in het Regiobeeld 2025, een strategische visie op de toekomst voor de Regio Alkmaar. Er zijn al concrete projecten gestart, een voorbeeld hiervan is Thuis in de Toekomst, in dit project wordt het aanbod van digitale diensten gestimuleerd om thuis te ontspannen, te wonen, te werken en te studeren. Op die manier kunnen mensen langer, prettiger en veiliger thuis blijven wonen.

Een ander thema is duurzaamheid. Door de samenwerking tussen de regiogemeenten is bijvoorbeeld de Zonatlas tot stand gekomen. Deze atlas laat zien of een pand geschikt is voor zonnepanelen op het dak. De zonatlas geeft meteen aan hoeveel de zonnepanelen opbrengen en hoe lang het duurt voordat de investering is terugverdiend.

Ook wordt er gezamenlijk gecommuniceerd over de decentralisaties, in de campagne ‘Dat is heel normaal in onze gemeente…’

Raadsleden hebben op een conferentie begin oktober aangegeven volgend jaar volop te willen inzetten op het thema duurzaamheid. Komend jaar zal de Regio Alkmaar dan ook duidelijk van zich laten horen als het om duurzaamheid gaat. Voor 2016 kozen de raadsleden het thema werk, wat dan centraal zal staan. In de tussentijd wordt het bedrijfsleven natuurlijk wel al volop betrokken.

De strategie voor de Regio Alkmaar is nu bepaald, uitvoeren kan alleen samen. Samen met gemeenten, samen met bedrijven én samen met inwoners.

Op de foto: de opening van de conferentie begin oktober, met burgemeesters Hans Romeyn (Heiloo, links) en Piet Bruinooge (Alkmaar, rechts).