Najaarschouw Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwatier

REGIO – Vanaf 20 oktober gaan 110 schouwmeesters gedurende twee weken het gebied in om te controleren of de sloten schoon, voldoende breed en diep genoeg zijn. Ook controleren zij of duikers, bruggen en dammen schoon en in goede staat zijn.

Schone sloten zorgen voor een goede aan- en afvoer van water. Dat helpt om wateroverlast te voorkomen en zorgt in tijden van droogte voor voldoende water. Overdadig riet, kroos en ander voor de doorstroming ongewenst spul zoals afval of grof vuil moet dan ook de sloot uit.

De onderhoudsplichtige van een sloot moet zijn sloot het hele jaar door schoon houden. Tijdens de schouw controleert het schap of dat goed of voldoende gebeurt. Zo niet, dan volgt een aanschrijving om het alsnog in orde te maken.

Dit jaar gaan de schouwmeesters voor het eerst op pad met een tablet. Daarop voeren zij hun bevindingen in. Dat scheelt tijd, ruimte, verkleint de kans op fouten en is uiteindelijk goedkoper. Het schap kan zo in 2014 afscheid nemen van 173 schouwmeesters waardoor het korps slinkt naar 110.  

Meer informatie: www.hhnk.nl/schouw