Provincie gaat subsidie Landschap Noord-Holland anders inzetten

REGIO – De provincie gaat vanaf 2015 de structurele subsidie aan Landschap Noord-Holland (LNH) geleidelijk afbouwen. Het geld dat hierdoor vrijkomt, wordt toegevoegd aan de middelen voor natuurbeheer. Voor een aantal werkzaamheden blijft LNH nog wel geld ontvangen van de provincie.

De provincie kijkt de laatste jaren kritisch naar structurele subsidies. Ook de Algemene Rekenkamer heeft zich recent kritisch uitgelaten over deze ‘automatische subsidieverstrekking’ door overheden.
De provincie heeft al diverse subsidies op een aantal beleidsterreinen afgeschaft. Ook in de groene sector is de provincie daarmee begonnen. De provincie wil als subsidieverstrekker alle natuurbeherende organisaties op dezelfde manier behandelen.

Bovendien stopt de provincie met de subsidiëring van werkzaamheden van LNH die geen relatie hebben met het provinciale natuurbelijd en waar andere natuurbeherende organisaties ook geen provinciale subsidie voor krijgen. Het betreft onder andere het houden van toezicht in natuurgebieden en het financieren van de inzet van personeel bij diverse natuurprojecten.

LNH blijft – net als andere natuurbeheerders – van de provincie geld ontvangen voor de uitvoering van het natuurbeheer via het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).