Uw persoonsgegevens in de Gemeentelijke Basis Administratie

CASTRICUM – In de Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens (GBA), de ‘Nederlandse bevolkingsadministratie’, staan persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Castricum opgenomen.

Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze informatie wordt doorgegeven aan de overheid en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op deze informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de GBA, dan kunt u daarvan (schriftelijk) een overzicht opvragen bij de gemeente.

Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met de afdeling Dienstverlening (tel. 14 0251). Staan uw gegevens niet juist geregistreerd, dan kunt u om correctie vragen: verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming.