Bijna 18 jaar met een handicap?

CASTRICUM – Word je in 2014 18 jaar en heb je een handicap waardoor je niet kunt werken? Vraag dan vóór 10 september de Wajong-uitkering aan bij het UWV.

Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. In deze wet staat dat je als jongere met een handicap recht hebt op een uitkering. Voorwaarde is dat er geen uitzicht is op een gewone baan, ook niet met ondersteuning.

Het aanvragen van een uitkering volgens de huidige Wajong-regeling kan nog tot 10 september bij het UWV. Ontvang je op 31 december 2014 een Wajong-uitkering, dan houd je hier recht op. Deze groep blijft namelijk onder het UWV vallen en gaat niet over naar de Participatiewet. Je wordt wel herkeurd. Daarna kunnen jongeren met een arbeidsbeperking een beroep doen op de gemeente.

De Wajong-regeling wijzigt door de nieuwe Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treedt. Vanaf dat moment kun je alleen nog in de Wajong instromen als je vanaf jonge leeftijd duurzaam en volledig arbeidsongeschikt bent. Ben je jong, gehandicapt, en heb je arbeidsmogelijkheden, dan kun je vanaf dat moment terecht bij de gemeente op grond van de Participatiewet.