Sponsoring erfgoedprojecten

REGIO – De provincie Noord-Holland sponsort eenmalig een aantal bijzondere erfgoedprojecten. Eigenaren van gebouwd erfgoed in Noord-Holland worden uitgenodigd om projecten in te dienen voor een subsidie.

Aanleiding voor de sponsoring is de feestelijke opening van de nieuwbouw van het provinciehuis op 18 september en de viering van 200-jaar Koninkrijk. Een aantal eigenaren heeft hun project inmiddels aangemeld.

Eigenaren kunnen tot en met 2 september 2014 een project indienen. Een onafhankelijke en vakkundige jury selecteert tussen 3 en 10 september maximaal tien projecten voor maximaal € 20.000 per project.

Tijdens de feestelijke opening van het nieuwe Dreefgebouw op 18 september 2014 maken Commissaris van de Koning, Johan Remkes en gedeputeerde Cultuur, Elvira Sweet, de selectie bekend.