Aanmelden voor Ondernemersprijs 2014

REGIO – Op maandag 3 november is voor de vijfde keer het Ondernemerscongres. Volgens traditie reikt een vakkundige jury tijdens het congres de Ondernemersprijs uit aan de meest onderscheidende ondernemer in de gemeente Castricum. Daarnaast reikt de Rabobank de jaarlijkse Lefpenning uit. Dit jaar wil de jury naast de Ondernemersprijs, ook een aanmoedigingsprijs uitreiken.

Om in aanmerking te komen voor deze aanmoedigingsprijs moeten bedrijven in de gemeente Castricum zijn gevestigd, 2-5 jaar bestaan en hebben ze maximaal 2 werknemers in dienst. Daarnaast gelden de algemene criteria, zoals een goede ondernemersvisie en –strategie, het beschikken over een herkenbare identiteit en voor eigen rekening en risico worden gedreven.

In 2014 is het thema van het Ondernemerscongres Sociaal Ondernemerschap. Sociale ondernemers streven naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Zij meten prestaties niet alleen in de winst, maar houden ook rekening met vormen van social return. Het kan daarbij gaan om arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking, innovatieve bijdragen aan de participatiesamenleving of duurzame oplossingen voor productiewijzen of producten. Met andere woorden: het gaat om ondernemers die naast de verantwoordelijkheid voor hun eigen bedrijf ook de samenwerking zoeken met mede-ondernemers en oog hebben voor de medeburgers.

De jury vraagt alle inwoners en ondernemers om kandidaten voor de Ondernemersprijs en de Aanmoedigingsprijs voor te dragen. Dit kan door een e-mail te sturen naar ondernemersprijs@castricum.nl. Vermeld daarbij uw motivering voor de nominatie. Voordragen kan nog tot 17 september.

De jury bestaat dit jaar uit de volgende leden:
R. van Ewijk (namens OFCAL/Businessclub),
W. Kempers (zelfstandig ondernemer),
R. van Keulen (namens detailhandel),
H. Klijnstra (wethouder),
P. Kramer (zelfstandig ondernemer),
E. Kure (zelfstandig ondernemer),
R. de Lange (namens de Rabobank),
M. Nijman (zelfstandig ondernemer),
J.J. Smit (namens KHN),
W. de Waal (winnaar ondernemersprijs 2013),
T. Pennink (onafhankelijk voorzitter).