GGD versterkt samenwerking met kraamzorg en verloskundigen

REGIO – Het eerder dit jaar uitgebrachte rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is aanleiding geweest voor GGD Hollands Noorden om een impuls te geven aan de samenwerking tussen de GGD en de verschillende kraamzorgorganisaties en verloskundigenpraktijken.

De GGD beschouwt het rapport van de Inspectie als een startpunt om de samenwerking tussen de verschillende partijen rondom zwangerschap en geboorte in de regio Noord-Holland Noord de komende jaren verder te verbeteren. De partijen willen vooral de (aanstaande) ouder centraal zetten en er voor zorgen dat de ouder zo min mogelijk tegenstrijdige adviezen krijgt.

Zowel grote als kleine kraamzorgaanbieders, hebben hun handtekening gezet onder de samenwerkingsafspraken met de GGD. Naast alle plannen die op dit moment al worden uitgerold ziet GGD Hollands Noorden ook graag dat meer verloskundigenpraktijken het belang van een goede onderlinge samenwerking inzien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Paulien Ruiter, stafverpleegkundige GGD Hollands Noorden, telefoon:  088 – 0100550.