Collecte KWF Kankerbestrijding

CASTRICUM – Dank zij de geweldige inzet van de ruim 160 collectanten , werd vorige week een mooi bedrag opgehaald voor KWF Kankerbestrijding in de gemeente Castricum. De KWF-afdeling Castricum dankt alle plaatsgenoten voor hun bijdrage aan deze collecte.

Met de opbrengst van de landelijke collecte is het voor KWF Kankerbestrijding mogelijk om zich door wetenschappelijk onderzoek en deskundige begeleiding van kankerpatiënten verder in te zetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vele vrijwilligers.

Kanker is een vreselijke ziekte die ons allemaal raakt. Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn leven kanker. Per jaar zijn dat ruim 91 duizend mensen. Er sterven jaarlijks bijna 42 duizend mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee doodsoorzaak nummer één in Nederland.

Wie de collectant heeft gemist en alsnog een financiële bijdrage wil leveren, kan alsnog een storting doen op giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Doneren kan ook door GIFT naar 4333 te sms’n.  Hiermee wordt 2 euro aan KWF gegeven.