Nieuwe voorzitter dagelijks bestuur RUD NHN

REGIO – Sinds 1 januari verzorgt de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) de uitvoering van vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu in Noord-Holland Noord. Vanaf 26 juni 2014 is Sigge van der Veek de nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur RUD NHN.

Naast het voorzitterschap is de heer van der Veek wethouder van de gemeente Schagen, met onder andere duurzaamheid en milieu in zijn portefeuille. Hij volgt mevrouw Lia Franken op, voormalig wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Hollands Kroon.

In verband met de gehouden gemeenteraadsverkiezingen en de daarmee samenhangende wisselingen van colleges, heeft de RUD NHN een nieuw algemeen en dagelijks bestuur gekregen. Vanuit de regio’s Alkmaar, West Friesland en de Kop van Noord-Holland zijn zowel de bestuursleden voor het algemeen als dagelijks bestuur benoemd. Elke deelnemende gemeente is daarmee door een afgevaardigde vertegenwoordigd.

Ook de provincie Noord-Holland is in zowel het algemeen als dagelijks bestuur vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur van de RUD NHN bestaat uit Sigge van der Veek (gemeente Schagen), Jan Nagengast (gemeente Alkmaar), Theo Groot (gemeente Hollands Kroon) en Tjeerd Talsma, gedeputeerde RO & Milieu (provincie Noord-Holland). Het gebied van de RUD NHN bestaat uit 19 gemeenten, waaronder Castricum, met in totaal bijna 650.000 inwoners.