Raad bespreekt onderzoek Landalpark

CASTRICUM – De gemeenteraad bespreekt donderdag 21 augustus het voorstel van Burgemeester en Wethouders voor een haalbaarheidsonderzoek rond Landal Green Parcs.

Van Wijnen Recreatiebouw en Landal GreenParks hebben bij de gemeente een initiatief ingediend voor een recreatiepark in het gebied De Zanderij. Het initiatief past bij het beleid van de gemeente om toerisme en recreatie te bevorderen. Aan de andere kant geldt voor dit gebied een andere bestemming.

Een haalbaarheidsonderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over de vraag of het initiatief op deze plek voldoende kansrijk is om verder uit te werken tot een project.

Instemmen met zo’n onderzoek betekent nog geen instemming met het initiatief zelf. Bij het haalbaarheidsonderzoek gaat het – met inbreng van belanghebbenden – om verkenningen van mogelijkheden, bezwaren en draagvlak. Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar vergelijkbare en geschikte alternatieve locaties.

De raadsbespreking op 21 augustus is openbaar en vanaf 20.45 uur in het gemeentehuis. Meer informatie: www.castricum.nl