Noord-Holland toegelaten tot Europees Twee-zeeënprogramma

REGIO – Noord-Holland krijgt toegang tot Europees geld uit het INTERREG 2 Zeeënprogramma. Dit is een samenwerkings- en subsidieprogramma voor kustregio’s aan de Noordzee dat onder andere innovatie, maatregelen ten gevolge van klimaatverandering en duurzame energie stimuleert.

Het gaat om een fonds met een voorlopige begroting van € 250 miljoen. De toetreding van de provincie Noord-Holland tot het Europese samenwerkings- en subsidieprogramma is het resultaat van een intensieve lobby.

Het gaat vooral om het stimuleren van de economische ontwikkeling in de kustgebieden. Maar ook projecten op het gebied van een beter milieu, innovatie, veiligheid en leefbaarheid kunnen aanspraak maken op de Europese subsidie.