Eerste Wereldoorlog bij Oud-Castricum

CASTRICUM – De Eerste Wereldoorlog staat centraal bij de volgende expositie van de Werkgroep Oud-Castricum. Deze maand is het 100 jaar geleden dat de vernietigende oorlog uitbrak.

Die oorlog wordt in de ons omringende landen ‘de Grote Oorlog’ genoemd. In totaal vonden meer dan 37 miljoen burgers en militairen de dood. De gevolgen voor Nederland waren beperkt, Nederland was neutraal. Toch ging de oorlog niet aan Nederland voorbij, ook niet aan Castricum. Er was sprake van een algemene mobilisatie van militairen en een grote vluchtelingenstroom uit voornamelijk België.

De dorpelingen kregen te maken met voedsel- en brandstoffenschaarste en de gemeente stelde een distributiedienst in. Tegen het einde van de oorlogbrak de Spaanse Griep uit, waaraan veel mensen bezweken. Slachtoffers van de oorlog op zee spoelden op het strand aan en moesten soms in de duinen worden begraven. Twee Castricumse vissers zijn op zee omgekomen. Ook op de dodelijke slagvelden in Frankrijk zijn twee Castricummers gesneuveld. Dat waren Anthoon Stuifbergen en Cornelis Kuijs, die dienstplichtig waren voor Australië en de Verenigde Staten. Na de oorlog werden in Castricum honderden pleegkinderen, onder andere uit Oostenrijk, opgevangen.

De open dag is op zondag 6 juli tussen 12:00 uur en 17:00 uur in het gebouw van de Werkgroep Oud-Castricum aan de Geversweg 1b. Meer informatie over de werkgroep is te vinden op www.oudcastricum.com.

Op de foto: alle militairen, waaronder toen ook nog dienstplichtigen, werden gemobiliseerd om een eventuele aanval van andere landen te kunnen weerstaan.