Drukke bewonersavond over opstelterrein

CASTRICUM – De informatieavond van ProRail woensdagavond kon rekenen op een grote publieke belangstelling en veel vragen. Er waren zelfs zoveel mensen op de presentatie afgekomen, dat er werd besloten twee rondes te organiseren.

Op de informatieavond legde projectmanager Robert de Jong van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uit hoe het proces er verder uitziet, zo zal er in het najaar een definitief besluit worden genomen over een parkeerplaats voor de treinen. Die plek kan zowel bij Uitgeest als bij Castricum liggen.

In Johanna’s Hof werden de bewoners ook ingelicht door Jan Bosman, projectmanager bij ProRail. Hij vertelde meer over het opstelterrein en wat ervan te verwachten valt. Een foto van een opstelterrein bij Lelystad kon op hoongelach rekenen, op de foto was flinke lichtoverlast te zien op een afstand van ongeveer een kilometer. Ook vertelde Bosman over de werkzaamheden op een opstelterrein, waar ’s nachts ongeveer 50 mensen werken aan het schoonmaken en onderhoud plegen aan het sprintermaterieel. Daarbij zal geluidsoverlast, waaronder een bromtoon van verwarming en airco, en lichtoverlast horen. Het terrein wordt ongeveer 500 bij 50 meter groot en moet ruimte bieden aan 75 bakeenheden, oftewel wagons.

Tot slot was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen. De opmerking van Adrie Lute, bekend van Platform Ons Strand, sprong eruit. Hij zei: ‘We moeten als bewoners gezamenlijk optrekken. Uitgeest mag de bal niet naar Castricum spelen en omgekeerd’. Die opmerking werd met applaus ontvangen. Andere vragen hadden betrekking op de procedures, zo was er een bewoner van Uitgeest die vond dat hij al bij het nemen van het besluit om meer treinen te laten rijden betrokken had moeten worden. Anderen, uit Castricum, wilden dat er iets voor terug zou komen, zoals een tunnel bij de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg. In september zal er voor bewonersgroepen een workshop worden gehouden, waarbij ook eventuele andere opties nog ter tafel kunnen komen.

Foto: Henk Hommes.